Förändringar i trafiken vid tidtabellsskifte

Kollektivtrafik · Söndagen den 12 december byter Västtrafik tidtabeller och då införs också förändringar på flera linjer i regionen.

De nya tidtabellerna gäller för alla linjer i hela regionen och i samband med skiftet genomförs förändringar på vissa linjer. Det handlar främst om att trafiken glesas ut där resandet är lågt eller där det kör annan trafik parallellt.

– Vi uppmanar våra resenärer att söka sin resa i förväg i Västtrafik To Go eller på Västtrafiks hemsida för att ta reda på hur just sin linje påverkas vid tidtabellsskiftet, säger Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Ändrade körvägar

Från den 12 december får också vissa linjer ändrade körvägar på grund av förberedande arbeten vid Olskroksmotet inför underhållsarbetet i Tingstadstunneln, som inleds våren 2022. Info om vilka busslinjer som påverkas och hur de kör istället finns under rubriken ”Mer information”.

Nya bussar på linje 100

Dessutom börjar helt nya dubbeldäckare köra på linje 100, den populära pendellinjen mellan Göteborg och Borås. De nya bussarna har rymligare sittplatser och flera andra bekvämligheter ombord. Mer info om bussarna hittar du under rubriken ”Mer information”.