E20 Tollered-Ingared har blivit motorväg

E20 · Senast den 23 december öppnar en ny motorväg på E20 mellan Tollered och Ingared. Detta innebär att trafiken kan ta sig fram på ett smidigare och säkrare sätt.

E20 genom Västra Götaland ska bli trafiksäkrare och byggs därför om till mötesfri väg med mitträcke i olika etapper. Sedan juni 2020 har arbeten pågått med att förvandla E20 mellan Tollered och Ingared från en så kallad fyrfältsväg med plankorsningar till motorväg med planskilda korsningar. Nu är arbetet klart – fyra månader före utsatt tid.

Smidigare att resa

Senast den 23 december öppnar den nya motorvägen på E20 mellan Tollered och Ingared, vilket innebär flera positiva effekter för trafiken. Hastighetsgränsen höjs från 80 km/h till 100 km/h, vilket gör resan smidigare. Den som reser på sträckan två gånger om dagen fem dagar i veckan sparar 30 minuter i månaden.

Klicka på kartan för större bild:

Bättre säkerhet

Det blir även säkrare att köra på sträckan. Alla utfarter är borta och istället finns en helt ny planskild korsning – trafikplatsen Högelid – i Tollered vid Ormåsvägen/Tolleredskogväg med kombinerad väg- och faunabro. Faunabron ger djuren en säker passage över vägen och minskar risken för viltolyckor på E20. Dessutom har den befintliga trafikplatsen i Tollered vid Nääs byggts om och förbättrats.

När det gäller gång- och cykeltrafiken så har den befintliga gång- och cykelvägen mellan Ingared och Alingsås förlängts. Den nya delen går från Hästerydsmotet till korsningen Kyrkvägen/Väg 1750 i Västra Bodarna.

Trafikverkets info om arbetet på E20 mellan Tollered och Ingared hittar du under rubriken ”Mer information”.