Bergslagsgatan stängs för all trafik

Centralenområdet · Den 3 januari stängs Bergslagsgatan för all trafik – därmed försvinner en väg till Nordstans p-hus. P-huset kan dock fortsättningsvis nås från Operagatan och Åkareplatsen.

Arbetet med att bygga en ny lastgata till Nordstan pågår för fullt, vilket påverkar trafiken kring Centralstationen och Nordstan. Bland annat är Nils Ericsonsgatan söderut stängd för genomfartstrafik. Från måndagen den 3 januari påverkas trafiken ytterligare då Västlänken utökar sitt arbetsområde för byggnationen av huvudtunneln.

Det som händer är att Bergslagsgatan stängs för all trafik mellan Regionens hus och Nordstan i båda riktningar, se karta. För bilister innebär detta att det endast blir möjligt att nå Nordstans p-hus från Operagatan och Åkareplatsen. Precis som idag gäller utfart från p-huset endast via Kanaltorgsgatan (Nordstans norra ände). 

Gång- och cykeltrafiken får välja andra närliggande gång- och cykelbanor. 

Busstrafiken in till och ut från Nils Ericsonsterminalen påverkas inte. 

Klicka på kartan för större bild:

Notera att Nils Ericsonsgatan söderut kommer att vara fortsatt stängd för genomfartstrafik.

Avstängningen av Bergslagsgatan gäller preliminärt fram till slutet 2023.

Trafikverkets info om arbetena i Centralenområdet hittar du under "Mer information".