Bättre framkomlighet på Landvettervägen

Landvettervägen · Allt fler arbeten blir färdiga längs Landvettervägen. Bland annat har en ny rondell öppnat och en befintlig rondell är ombyggd, vilket förbättrar framkomligheten.

Under våren startade arbetet med att förbättra framkomligheten och säkerheten på Landvettervägen (väg 535) mellan Partille och Härryda kommun. Enligt Trafikverket är detta nödvändigt eftersom trafiken längs vägen har ökat de senaste åren, vilket innebär att den nu har mer trafik än den var byggd för.

Klicka på kartan för större bild:

Vissa arbeten är klara

Arbetet består av flertalet åtgärder och vissa av dem är helt klara.

Den 26 november öppnade en ny rondell i korsningen Osbäcksvägen-Landvettervägen, som skapar ett smidigare flöde i trafiken. Dessutom har rondellen i korsningen Nya Öjersjövägen-Landvettervägen byggts om, vilket förbättrar framkomligheten genom rondellen.

Nu i december planeras ytterligare arbeten bli klara längs Landvettervägen. Till exempel öppnar en helt ny gång- och cykelbana mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen. 

Allteftersom åtgärderna blir klara så blir framkomligheten bättre och bättre längs Landvettervägen.

God framkomlighet framöver

Under december månad kommer det endast pågå små arbeten på Landvettervägen som kan påverka trafiken korta stunder, men i stort är framkomligheten god. Därefter ska inga arbeten ske förrän våren 2022 då man ska asfaltera i rondellen Tingsvägen-Landvettervägen. Notera att det fram till dess är ett körfält öppet i varje riktning i rondellen – precis som tidigare.

De sista åtgärderna – som handlar om att bygga två passager för djur – väntas starta under 2023.

Samtliga åtgärder ska vara klara 2025.

Trafikverkets info om arbetena längs Landvettervägen hittar du under rubriken ”Mer information”.