Åter full framkomlighet på Angeredsbron

Angeredsbron · Sedan i somras har det varit begränsad framkomlighet på Angeredsbron, men nu kommer trafiken fram som vanligt igen.

Under våren inleddes arbeten på och kring Angeredsbron för att leda bort vägdagvatten och därmed förhindra att miljöfarliga ämnen hamnar i Göta älv. Inledningsvis påverkades inte trafiken på bron, men i somras stängdes ett körfält och sedan dess har endast ett körfält varit öppet i varje riktning.

Nu är dock de trafikpåverkande arbetena klara på Angeredsbron och begränsningarna är borta. Därmed har trafiken återgått till det normala med tre öppna körfält.

Under januari månad kommer det att fortsätta pågå arbeten på bron, men dessa påverkar inte trafiken.

Trafikverkets info om arbetet på Angeredsbron hittar du under rubriken "Mer information".