Hisingsbron · Söndagen den 5 september invigs Hisingsbron officiellt – den här gången med kunglig närvaro. Trafiken stoppas och hänvisas till andra älvförbindelser.

Öppningen av Hisingsbron har skett i etapper: den 9 maj öppnades bron för vanlig motortrafik, gående/cyklister samt för bussar, och den 16 augusti öppnades bron även för spårvagnar.

Den 16 augusti öppnades dessutom den västra gång- och cykelbanan, efter att tidigare endast den östra passagen varit öppen.

Nu har det emellertid blivit dags för den officiella invigningen, där ingen mindre än kung Carl XVI Gustav ska delta. 

Trafiken stoppas 

Söndagen den 5 september arrangeras den festliga invigningen, vilket innebär följande för trafiken:

Klockan 09-16 är bron stängd för all motortrafik samt för gående/cyklister på den västra sidan. Trafiken hänvisas då till andra älvförbindelser. Gående och cyklister hänvisas även till den östra gång- och cykelbanan, som hålls öppen hela dagen.

Klockan 11-16 är bron stängd för kollektivtrafik. Även denna hänvisas till andra älvförbindelser, framförallt Tingstadstunneln. Expressbussar kommer att utgå från respektive stanna vid Nils Ericonsterminalen som vanligt, däremot dras hållplats Hjalmar Brantingsplatsen in i båda riktningar. Bästa sättet att få vetskap om hur kollektivtrafiken kör dessa timmar är att använda appen Västtrafik To Go.

Sänds live

På grund av pandemin kommer det endast att finnas ett begränsat antal deltagare på plats under invigningen. Arrangörerna uppmanar den intresserade allmänheten att inte samlas i anslutning till Hisingsbron, utan att istället följa evenemanget via någon av de kanaler – däribland sociala medier – där det hela direktsänds.

Mer info om själva evenemanget hittar du via länken "Info om Hisingsbrons invigning" under rubriken ”Mer info”.