Tunnlar · Håll koll på kommande nattarbeten i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Under vecka 34, den 23-27 augusti, utförs tunneltvätt i Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln och Gullbergstunneln kvälls- och nattetid. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Gnistängstunneln

Måndag-tisdag 23-24 augusti: östra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det östra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Lundbytunneln

Tisdag-onsdag 24-25 augusti: norra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i Lundbytunnelns norra rör går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Tingstadstunneln

Onsdag-torsdag 25-26 augusti: östra röret stängt kl 22.00-05.00.

Trafiken i det östra röret går i riktning mot Hisingen. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Gullbergstunneln

Torsdag-fredag 26-27 augusti: södra röret stängt kl 21.00-05.30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot Falutorget. Då Götatunneln är dubbelriktad leds trafiken om på lokala vägar redan vid Järntorgsmotet. Omledning sker på lokala vägar fram till Stationsmotet för vidare färd på E45 österut.