Tunnlar · Under andra veckan i april sker planerade underhållsarbeten i fyra av Göteborgs tunnlar.

Arbetet med tunnelunderhållet – det vill säga tvätt och tekniskt underhåll – rullar på och här nedan ser du schemat för arbetet i vecka 15, det vill säga veckan som pågår mellan den 12 och 18 april. Under tiden som arbetena sker stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Gnistängstunneln

Måndag-tisdag 12-13 april: östra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det östra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Lundbytunneln

Tisdag-onsdag 13-14 april: norra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i Lundbytunnelns norra rör går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Tingstadstunneln

Onsdag- torsdag 14-15 april: västra röret stängt kl 22.00-05.00.

Trafiken i det västra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Götatunneln

Torsdag-fredag 15-16 april: södra röret stängt kl 21.00-05.30.

Trafiken i det södra röret är för närvarande dubbelriktad. Vid avstängning leds trafiken om via Operagatan.