Älvsborgsbron · Nu inleds den sista etappen av det stora underhållsarbetet på Älvsborgsbron, vilket innebär kraftig påverkan på trafiken. Räkna med längre restider, särskilt under morgon och eftermiddag!

I år har det blivit dags för den tredje och sista etappen av det omfattande underhållsarbetet på Älvsborgsbron. Ett arbete som är nödvändigt för att den över 50 år gamla bron ska hålla en godkänd standard.

Stor trafikpåverkan

Arbetet startar den 16 april klockan 21.00 och pågår dygnet runt fram till den 29 augusti. Under den här perioden påverkas trafiken på olika sätt. I huvudsak handlar det om att ett körfält stängs i varje riktning och att påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet stängs för bilar.

Klicka på kartan för större bild:

alvsborgsbron_generell_tg_liten.png

Under de inledande dagarna, den 16-19 april, sker trafikförändringarna etappvis och endast ett körfält kommer att vara öppet i varje riktning på bron. Räkna med stor trafikpåverkan!

Arbeten i Götatunneln samtidigt

Detta innebär också att arbeten på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt under flera månader, vilket riskerar att förvärra trafiksituationen.

Utifrån trafikanalyser – baserade på normala trafikflöden före coronapandemin – är bedömningen att framkomligheten kommer att påverkas negativt under både morgon och eftermiddag med längre restider som följd. Försök därför att undvika dessa tider!

Hur pass ansträngd trafiksituationen blir hänger på trafikmängden, som i nuläget är lägre än vanligt på grund av coronapandemin. Håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget via appen Trafiken.nu.

Mer information om trafikpåverkan under Älvsborgsbron-arbetet hittar du genom att klicka på länken här till höger, under rubriken ”Relaterade länkar”.