Sänkt hastighet över Nordreälvbron

Nordreälvbron · Onsdagen den 30 september råder begränsad framkomlighet för trafik på E6 söderut över Nordreälvbron. Orsaken är gjutningsarbeten.

Ett omfattande gjutningsarbete ska utföras på Nordreälvbron den 30 september mellan klockan 10:00 och 22:00, vilket innebär att trafiken på E6 i södergående riktning får begränsad framkomlighet. 

Dessutom sänks hastigheten till 30 kilometer i timmen. Hastigheten över bron kommer att begränsas med lots, det vill säga arbetsfordon som kör före trafiken.

Räkna med långsamtgående trafik med risk för kö.