Ny gång- och cykelbana

Gång och cykel · Måndagen den 21 september öppnar den nya gång- och cykelbanan mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet.

Från och med den 21 september får gående och cyklister på den östra sidan av E6, mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet, en ny gång- och cykelbana.  

Efter att tidigare ha fått ta sig fram längs med ett bullrande E6 går delar av den nya gång- och cykelbanan närmare industriområdet. Med träd och växtlighet som skydd från vägen.

Den nya gång och cykelvägen var tänkt att öppna den 16 september men ett arbete på det nya stråket gör att öppnadet skjutas fram. Detta på grund av säkerhet.