Tunnlar · Kamerasystemet ska bytas ut i Lundbytunneln, vilket betyder att tunnelrör stängs av.

Under vecka 38, den 14-20 september, fortsätter arbetet med att byta ut kamerasystem i Lundbytunneln. Detta betyder att tunnelrör stängs av och trafiken leds om.

Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Följande gäller:

Lundbytunneln
Måndag-tisdag 14-15 september: södra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.