Underhållsarbeten · Under fyra nätter i början av oktober stängs olika sträckor av E6 mellan Göteborg och Kungälv. Orsaken är underhållsarbeten.

Avstängningarna av E6 sker etappvis en riktning i taget mellan Rödbomotet och Tingstadsmotet. Omledning sker på olika sätt beroende på vilken etapp och vilken riktning som berörs.

Så här ser schemat ut:

Måndag-tisdag den 5-6 oktober klockan 22.00-05.00:
- Stängt mellan Rödbomotet och Klarebergsmotet i riktning mot Göteborg.
- Omledning via Jordfallsbron, E45 och Angeredsbron.

Tisdag-onsdag 6-7 oktober klockan 22.00-05.00:
- Stängt mellan Klarebergsmotet och Rödbomotet i riktning mot Kungälv.
- Omledning via Angeredsbron, E45 och Jordfallsbron.

Onsdag-torsdag 7-8 oktober klockan 22.00-05.00:
- Stängt mellan Klarebergsmotet och Tingstadsmotet i riktning mot Göteborg.
- Omledning via Angeredsbron, E45 och Tingstadstunneln.

Torsdag-fredag 8-9 oktober klockan 22.00-05.00:
- Stängt mellan Tingstadsmotet och Klarebergsmotet i riktning mot Kungälv.
- Omledning via Importgatan och Exportgatan.

Kartan nedan visar E6 mellan Göteborg och Kungälv med berörda broar och mot.
E6_2010_norrut_LITEN.jpg