Marieholmstunneln · Trafiken mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet leds om när E6 söderut stängs två nätter i början av november.

Trafiken som berörs är alltså den som kommer från Oslo-hållet och ska mot Göteborg. E6 söderut mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet stängs då vid följande två tillfällen:

- onsdagen-torsdagen den 4-5 november klockan 22.00-05.00
- torsdagen-fredagen den 5-6 november klockan 22.00-05.00

Vid dessa två tillfällen leds trafiken om via Exportgatan, vilket framgår av nedanstående karta:
tingstad_backadal_2011_LITEN.jpg

Orsaken till avstängningarna är arbeten med skyltning inför öppnandet av den nya Marieholmstunneln, något som sker den 16 december.

Här kan du läsa mer om den nya Marieholmstunneln.