Väg 40 · Nu är ombyggnationen av Flygplatsmotet vid Landvetter flyglats färdig. Därmed råder full framkomlighet igen.

Arbetet vid Flygplatsmotet på väg 40 har pågått sedan den 10 augusti i år och trafiken i riktning mot Göteborg har sedan dess haft smalare körfält och sänkt hastighet till 70 km/h.

Nu är dock ombyggnationen av Flygplatsmotet klar, vilket betyder att det återigen är full framkomlighet.

Ombyggnationen har bestått av två saker: Dels har påfarten mot Göteborg vid Flygplatsmotet förlängts och breddats, dels har ett nytt körfält byggts. Allt för att öka kapaciteten i motet.

Trafikverkets information om arbetet vid Flygplatsmotet.

Klicka på karta för större bild: 

karta_flygplatsmotet_liten_fix.png