Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Den 12-15 oktober utförs underhållsarbete kvälls- och nattetid i Götatunneln Lundbytunneln och Gullbergstunneln. Detta betyder att tunnelrör stängs av och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Götatunneln
Måndag-tisdag 12-13 oktober: norra röret stängt kl 21:00-05:30.
Onsdag-torsdag 14-15 oktober: södra röret stängt kl 21:00-05:30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Järntorget och trafiken i det södra röret går i riktning mot Lilla Bommen. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator.

Gullbergstunneln
Onsdag-torsdag 14-15 oktober: norra röret stängt kl 21:00-05:30. 

Trafik på E45 mot Järntorget leds om via Gullbergs Strandgata och vidare ner i Götatunneln vid Norra Sjöfarten. 

Lundbytunneln

Tisdag-onsdag 13-14 oktober: södra röret stängt kl 20:00-05:30.
Onsdag-torsdag 14-15 oktober: norra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.