Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Den 16-20 november utförs underhållsarbeten vissa kvällar och nätter i Lundbytunneln och Götatunneln. Under tiden som arbetena pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Observera att tiderna för avstängningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Följande gäller:

Lundbytunneln
Måndag-tisdag 16-17 november: södra röret stängt kl 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 17-18 november: norra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i Lundbytunnelns norra rör går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götatunneln
Onsdag-torsdag 18-19 november: norra röret stängt kl 21.00-05.30.
Torsdag-fredag 19-20 november: södra röret stängt kl 21.00-05.30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Järntorget och trafiken i det södra röret går i riktning mot Lilla Bommen. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator.