Kollektivtrafik · Spårarbete vid Medicinaregatan gör att all spårvagnstrafik förbi Sahlgrenska sjukhuset ersätts med buss två helger i november.

Mellan den 13-16 november och den 20-23 november mellan klockan 20.00 och 04.00 utförs ett spårarbete vid Medicinaregatan. Detta gör att ingen spårvagnslinje trafikerar hållplatserna Medicinaregatan eller Sahlgrenska Huvudentré.

All spårvagnstrafik ställs då in på sträckan Wavrinskys Plats–Marklandsgatan, och Wavrinskys Plats–Linnégatan och ersätts med buss. Det gör att linje 6, 7 och 8 kör andra vägar.

Besök Västtrafiks hemsida för att få veta mer om hur din resa påverkas.