Kålleredsmotet · Kålleredsmotet byggs om och trafiken på E6 vid motet stängs vissa kvällar och nätter. Här finns info om vilka datum som gäller.

Ombyggnationen av Kålleredsmotet har pågått sedan 2018 och syftar till att öka kapaciteten och förbättra framkomligheten vid trafikplatsen.

För närvarande pågår arbete som stundtals påverkar trafiken på E6.

Ett antal kvällar och nätter stängs trafiken på E6 och omledning sker då via av- och påfarterna.

Trafiken på E6 förbi Kålleredsmotet stängs i bägge riktningar vid följande tillfällen:
– fredag-lördag den 20-21 november klockan 22.00-07.00;
– lördag-söndag den 21-22 november klockan 22:00-05:00.

Trafiken på E6 förbi Kålleredsmotet stängs i södergående riktning vid följande tillfällen:
– onsdag-torsdag den 25-26 november klockan 22.00-05.00;
– torsdag-fredag den 26-27 november klockan 22.00-05.00.

Trafiken på E6 förbi Kålleredsmotet stängs i norrgående riktning vid följande tillfälle:
– fredag-lördag den 27-28 november klockan 21.00-07.00. 

Under tiden som respektive avstängning pågår kan det på grund av omledningen ta något längre tid än normalt att passera Kålleredsmotet.

Information från Trafikverket om ombyggnationen av Kålleredsmotet.