Corona minskar biltrafiken

Foto: Trafik Göteborg

Coronapandemin · Coronavirusets effekter påverkar självklart även biltrafiken. I veckan som gått har biltrafiken vid de stora lederna minskat med cirka 15 procent sett över hela dygnet.

Coronapandemin och dess effekter återspeglar sig självklart också i trafikflödet. Enligt de preliminära mätningar som gjorts vid ett urval mätstationer i anslutning till de stora lederna i Göteborgsområdet har biltrafiken minskat tydligt under veckan som gått, jämfört med en vanlig vecka.

Sett över hela dygnet har minskningen respektive dag måndag till torsdag legat på cirka 15 procent, jämfört med en vanlig vardag. I rusningstrafiken på morgnar och eftermiddagar är minskningen vid vissa tidpunkter ännu större, där finns dock ännu inga statistiskt säkerställda procentsiffror att tillgå.

Fotnot: Mätningarna som refereras till har gjorts vid mätstationer i anslutning till Tingstadstunneln, Älvsborgsbron, Kungsbackaleden och Oscarsleden. Jämförelser har gjorts med motsvarande veckodagar under veckorna 3-9, med undantag för vecka 7. Mer exakta siffror över trafikflödet den senaste tiden presenteras när ytterligare mätningar har gjorts.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.