Snart inleds arbeten på Älvsborgsbron

Älvsborgsbron · Nu är det inte långt kvar till start för årets stora underhållsarbete på Älvsborgsbron. Räkna med längre restider!

Förra sommaren inleddes ett omfattande underhållsarbete på Älvsborgsbron, som återupptas den 29 maj i år. Detta innebär huvudsakligen tre saker:

Två körfält öppna i varje riktning
För det första stängs två av sex körfält på bron, vilket betyder att endast två körfält är öppna i varje riktning.

För det andra får trafiken från Västerleden, alltså de som kommer från Frölunda/Mölndal, samsas i ett körfält istället för två upp på bron. Detta väntas ge köer längs Västerleden i riktning mot Hisingen, speciellt under morgontimmarna.

Påfarter stängs
För det tredje stängs påfarten från Högsboleden för biltrafik och hålls bara öppen för bussar, serviceresor-fordon och taxi. Samma sak gäller för Ivarsbergsmotet.

I och med detta får du vara beredd på längre restid, särskilt mot Hisingen på morgonen och från Hisingen på eftermiddagen.

Årets underhållsarbete på Älvsborgsbron avslutas den 31 augusti.

Mer information kommer inom kort.