Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Under vecka 20, den 11-17 maj, sker kvälls- och nattarbeten i Lundbytunneln och Götatunneln. Arbetena innebär att tunnelrör stängs av och att trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Följande gäller:

Lundbytunneln
Måndag-tisdag 11-12 maj: södra röret stängt kl 20:00-05:30.
Tisdag-onsdag 12-13 maj: norra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götatunneln
Onsdag-torsdag 13-14 maj: norra röret stängt kl 21:00-05:30.
Torsdag-fredag 14-15 maj: södra röret stängt kl 21:00-05:30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Järntorget och trafiken i det södra röret går i riktning mot Lilla Bommen/Centralstationen. Vid avstängning av respektive tunnelrör leds trafiken om på lokala gator.