Stor trafikomläggning vid Korsvägen

Västlänken Korsvägen · Den 13 juni inleds en omfattande trafikomläggning vid Korsvägen, som påverkar alla trafikslag i flera veckor.

I sommar startar byggnationen av Västlänkens underjordiska station vid Korsvägen – ett arbete som pågår fram till 2024. Stationen kommer att byggas i ett stort schakt mitt under Korsvägen, och för att trafiken ska komma fram skapas nya vägar för alla trafikslag.

Omläggning i två etapper
Den 13 juni startar den stora trafikomläggningen, som pågår under fem veckor i två etapper. Under dessa veckor kommer det att hända mycket och det kan vara svårt att greppa allting, men här lyfter vi det viktigaste.

Innan vi går in i detalj på hur trafiken påverkas i de två etapperna vill vi först uppmärksamma att kollektivtrafiken via Korsvägen kommer att reduceras kraftigt. Ett antal linjer flyttas från området, antingen tillfälligt eller permanent. Majoriteten av dessa kommer istället att stanna vid Berzeliigatan eller Liseberg Station, där en ny knutpunkt byggs.

I och med dessa förändringar är det extra viktigt att du söker din resa i förväg i appen Västtrafik To Go. Fler tips hittar du i faktarutan längst ned.

Här är info om vilka linjer som berörs och på vilket sätt.

Trafik över tillfällig bro
Den första etappen inleds alltså den 13 juni och pågår fram till den 12 juli. Viss trafik läggs dock om redan på fredagskvällen den 12 juni – plus att all spårvagnstrafik via Korsvägen stoppas den 13 juni klockan 04:30-10:00. Bussar ersätter.

Om vi börjar med spårvagnstrafiken så kommer endast ett spår att vara öppet via Korsvägen. Detta innebär att linjerna 2, 4 och 8 stannar vid Korsvägen medan övriga linjer leds om. Som nämns ovan tar vissa busslinjer andra vägar och angör andra hållplatser. Ta för vana att söka din resa i appen To Go.

Den största förändringen för bilisterna blir att trafiken söderifrån (Södra Vägen/Eklandagatan) flyttas till en tillfällig betongbro som har byggts över schaktet. I övrigt kan du komma att ledas runt avstängningen, se karta nedan.

Klicka för större karta:

Även gångtrafikanterna släpps på den nya tillfälliga bron – då endast på den östra sidan. Samtidigt är den befintliga gångbanan på den västra sidan av Korsvägen fortfarande öppen. Inga större förändringar sker för cyklisterna i detta läge, se karta nedan.

Klicka för större karta:Hållplats Liseberg flyttar
Den andra etappen inleds den 13 juli och pågår fram till den 19 juli. Precis som inför den första etappen stoppas spårvagnstrafiken via Korsvägen i ett antal timmar – närmare bestämt från den 12 juli klockan 14:00 till den 13 juli klockan 04:00. Bussar ersätter.

Därefter gäller nya förändringar för dig som åker kollektivt. Som nämns ovan är endast ett spår öppet via Korsvägen, men nu är det spåret från Örgrytevägen till Södra Vägen mot city som trafikeras. I stora drag kan man säga att endast linje 5 kör sin ordinarie väg, medan övriga spårvagnslinjer leds om eller ersätts med buss. Dessutom flyttas spårvagnshållplatsen vid Liseberg till ett nytt läge vid Liseberg Station den 13 juli. Därmed blir det lättare för dig som resenär att byta mellan buss, spårvagn och tåg.

Anslutningar öppnas och stängs
För dig som bilist är det flera saker att tänka på vid övergången till etapp 2. Framförallt kommer du inte att kunna köra från varken Södra Vägen (city) eller Skånegatan och vidare till Örgrytevägen – vilket kommer att vara fallet i fyra år.

En positiv förändring är dock att kopplingen mellan Södra Vägen från Mölndal till Skånegatan öppnar upp igen. Därmed slipper du ta omvägen via Focusområdet. Se karta nedan.

Klicka för större karta:

Nu har det också blivit dags att släppa på cykeltrafiken över den nya tillfälliga betongbron. Under den andra etappen kommer alltså gång- och cykeltrafiken att kunna ta sig fram både på bron och via de befintliga gång- och cykelbanorna på den västra sidan av Korsvägen. Se karta nedan.

Klicka för större karta:

Den 20 juli är hela trafikomläggningen vid Korsvägen klar – därefter kommer trafiken fram på samma sätt i fyra år.

Läs mer om detta i vår artikel ”Så blir Korsvägen i fyra år”.

Här hittar du mer information om deletapp Korsvägen.

Fakta: Tips till trafikanterna

Eftersom det sker många trafikförändringar vid Korsvägen i sommar är det extra viktigt att du planerar din resa. Här är några råd på vägen.

– Ska du åka kollektivt bör du söka din resa i appen To Go.

– To Go har en ny funktion som innebär att en grävskopa dyker upp längst ned till höger när du söker på Korsvägen. Klicka på den så får du direktinfo om hur kollektivtrafiken via Korsvägen kör istället. Samma info kan du få om du scannar en QR-kod som finns uppsatt på alla hållplatser som berörs av förändringarna vid Korsvägen.

– Passa på och ställ dina frågor till Västtrafiks informatörer, som kommer att finnas på plats vid Korsvägen och ett antal andra hållplatser/knutpunkter.

– Undvik om möjligt rusningstid, speciellt i kollektivtrafiken nu under coronapandemin.

– Fundera på om du kan gå eller cykla, istället för att ta bilen eller åka kollektivt.

– Kolla det aktuella köläget vid Korsvägen i Trafiken.nu-appen.