Nattliga tunnelavstängningar

Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Under vecka 27, den 29 juni till 3 juli, utförs installationsarbeten kvälls- och nattetid i Lundbytunneln och Götatunneln. Arbetena innebär att tunnelrör stängs av och att trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Följande gäller:

Lundbytunneln
Måndag-tisdag 29-30 juni: södra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Tisdag-onsdag 30-31 juni: norra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götatunneln
Onsdag-torsdag 1-2 juli: norra röret stängt kl 21:00-05:30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Järntorget. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator.

Torsdag-fredag 2-3 juli: södra röret stängt kl 21:00-05:30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot Lilla Bommen. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator.