Bullerskärmar byggs på ny sträcka

E6/marieholmsförbindelsen · Arbetet med att bygga bullerskärmar längs E6 norr om Tingstadstunneln pågår för fullt. I augusti inleds nästa etapp.

Under 2020 byggs bullerskärmar längs E6 norr om Tingstadstunneln. Mer specifikt handlar det om E6 i riktning söderut mellan Bäckebolsmotet och Tingstadsmotet. Arbetet utförs i två etapper där den första etappen, mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet, startade i januari.

Söndagen den 2 augusti inleds arbetet med nästa sträcka. Den här gången är det sträckan mellan Bäckebolsmotet och Backadalsmotet som ska förses med bullerskärmar.

Detta arbete pågår till oktober i år, och under den här tiden stängs busskörfältet på sträckan av och all trafik får samsas i återstående körfält. Dessutom sänks hastigheten till 70 kilometer i timmen.

Samma påverkan – det vill säga avstängt busskörfält och nedsatt hastighet – gäller även för den första etappen som alltså startade i januari och som fortfarande pågår. Eftersom denna etapp avslutas först i slutet av augusti kommer det under några veckor att pågå trafikpåverkande arbeten längs hela vägen från Bäckebolsmotet till Tingstadsmotet.

Byggnationen av bullerskärmarna är en del av Marieholmsförbindelsen. Mer information om projektet med Marieholmsförbindelsen hittar du här.

Karta som visar var byggnationen av bullerskärmarna pågår: