Kollektivtrafik · Spårvagnstrafiken mellan Gamlestads Torg och Angered är inställd under vissa nätter framöver. Bussar ersätter.

Under vissa nätter mellan den 22 januari och 6 februari är spårvagnstrafiken inställd på sträckan Gamlestads Torg-Angered. Orsaken är underhållsarbeten.

De inställda avgångarna gäller kvälls- och nattetid klockan 22:30-04:00.

Under de berörda nätterna ersätts spårvagnstrafiken med busslinje 4E.

Gå in på Västtrafik för mer information.