Sista etappen i utbyggnaden av Hamnbanan igång

Järnväg · Bygget av den sista etappen Eriksberg-Pölsebo i projekt Hamnbanan har inletts. Räkna med trafikpåverkan i området under våren.

Hamnbanan i Göteborg, som är en av Sveriges viktigaste järnvägar för gods, byggs ut. Detta för att mer gods ska kunna lyftas från väg till järnväg och för att banan ska bli mindre känslig för trafikstörningar.

Tre etapper
Arbetet med att bygga ut Hamnbanan är indelat i tre etapper. De två första etapperna är klara och i dagarna inleddes den tredje och sista etappen som skräcker sig från Eriksberg till Pölsebo. Etappen är nästan två kilometer lång, varav 1,1 kilometer förläggs i tunnel.

Förberedande arbeten har pågått en tid, och i månadsskiftet januari/februari startar bygget på allvar. Detta kommer att innebära en del trafikpåverkan i området.

Säterigatan stängs
Under våren stängs Säterigatan, mellan Valskvarnsgatan och Danagatan, för biltrafik. Gatan kommer fortsatt att hållas öppen för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Enligt planerna beräknas Säterigatan öppna för biltrafik igen år 2023.

Dessutom kommer in- och utfarten till Kolhamnsgatan via Nordviksgatan stängas av i sex veckor med start i vår.

Mer information om hur trafiken påverkas av utbyggnaden av Hamnbanan kommer när det blir aktuellt. Under tiden får vi hänvisa till projektets hemsida.

Projekt Hamnbanan Göteborg