Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Under den kommande veckan sker kvälls- och nattarbeten i två av Göteborgs tunnlar – Lundbytunneln och Götatunneln. Arbetena innebär att tunnelrör stängs av och att trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Följande gäller:

Lundbytunneln
Måndag-tisdag 20-21 januari: södra röret stängt kl 20:00-05:30.
Tisdag-onsdag 21-22 januari: norra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götatunneln
Onsdag-torsdag 22-23 januari: norra röret stängt kl 21:00-05:30.
Torsdag-fredag 23-24 januari: södra röret stängt kl 21:00-05:30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Järntorget och trafiken i det södra röret går i riktning mot Lilla Bommen/Centralstationen. Vid avstängning av respektive tunnelrör leds trafiken om på lokala gator.