Hisingen · Ett körfält är stängt på Västra Eriksbergsgatan på Hisingen, vilket påverkar bil- och kollektivtrafiken.

Bygget av den sista etappen Eriksberg-Pölsebo i projekt Hamnbanan har inletts, vilket innebär att trafiken i området påverkas under våren.

Busshållplats flyttas
Från och med februari och fram till månadsskiftet april/maj är ett körfält avstängt på Västra Eriksbergsgatan och trafiken regleras med hjälp av ljussignaler.

Busshållplatsen Pölsebo, i riktning mot Älvsborgsbron, flyttas tillfälligt cirka 100 meter före ordinarie hållplats, vilket påverkar linjerna 45 och 99.

Klicka för större karta: 

vastraeriksbergsgatan_KLAR_liten_fix.png

Senare under våren stängs Säterigatan, mellan Valskvarnsgatan och Danagatan, för biltrafik. Gatan kommer fortsatt att hållas öppen för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Enligt planerna beräknas Säterigatan öppna för biltrafik igen år 2023.

In- och utfart stängs
Dessutom kommer in- och utfarten till Kolhamnsgatan via Nordviksgatan stängas av i sex veckor från påsk.

Mer information om hur trafiken påverkas av utbyggnaden av Hamnbanan kommer när det blir aktuellt. Under tiden får vi hänvisa till projektets hemsida.

Projekt Hamnbanan Göteborg