Spårvagnsresorna ökar mest

Kollektivtrafik · Under 2019 åkte rekordmånga med kollektivtrafiken i Västsverige, visar siffror från Västtrafik. Spårvagnen ökar mest.

Sammanlagt gjordes 355 miljoner kollektivtrafikresor i Västra Götaland förra året, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2018.

Resandet ökar inom alla trafikslag i regionen men störst ökning syns inom spårvagnstrafiken, som ökade med åtta procent. I regionen som helhet finns flest resenärer inom busstrafiken, som steg med tre procent jämfört med året innan.

Från att ha legat oförändrat under 2018 ökade också tågresandet med tre procent under förra året. Exempel på sträckor där resandet ökat är populära pendlingsstråk som Alingsås- och Kungsbackapendeln samt Göteborg-Vänersborg.

– Förra året drog vi på allvar igång vår stora satsning på att elektrifiera trafiken, med elbussar i flera städer. Vi har även fortsatt utveckla våra digitala tjänster i Västtrafik To Go samt att vi förstärkt buss- och tågtrafiken på flera håll i regionen. Satsningar som vi gör för att få fler att vilja resa med oss, säger Lars Backström, vd på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Läs mer om Västtrafiks statistik här.