Trafiken i Götatunneln dubbelriktas

Götatunneln · Kvällen den 27 december inleds arbeten med Götatunnelns dubbelriktning, vilket påverkar trafiken kraftigt. Räkna med längre restid under högtrafik.

Västlänken kommer att korsa Götatunneln på två ställen och därför behöver tunneln förstärkas. Förstärkningsarbetet inleddes redan sommaren 2018, men fick avbrytas i oktober samma år då entreprenören behövde mer tid på sig att genomföra hela förstärkningen.

Den 27 december återupptas förstärkningsarbetet och pågår minst fram till sommaren 2021.

En sammanfattning över trafikförändringarna finns längre ned i artikeln.

Dubbelriktning i södra röret
Arbetet kommer att ske i Götatunnelns norra rör – där trafiken går i riktning mot Järntorget – som stängs för trafik. Trafiken dubbelriktas därför i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning. Från kvällen den 27 december inleds arbeten med dubbelriktningen, vilket påverkar trafiken på E45 från båda håll.

Så ser schemat ut för etableringen av dubbelriktningen:

– Söndagen den 27 december klockan 21.00 stängs Götatunnelns södra rör, där trafiken går i riktning mot centrum. Trafiken leds om på lokala gator. Denna avstängning gäller fram till måndagskvällen den 28 december, då dubbelriktningen i det södra röret tas i bruk.

– Måndagen den 28 december klockan 07.00 stängs E45 västerut mellan Stationsmotet och Lilla Bommen-motet. Trafiken på den aktuella sträckan tar sig fram på lokala gator. Precis som ovan gäller detta fram till att dubbelriktningen är på plats.

Alltså råder det stor trafikpåverkan på E45 i båda riktningar och minskad kapacitet i och kring tunneln från kvällen den 27 december och minst fram till sommaren 2021 – välj därför annan väg om du inte har målpunkt i området. Försök också att undvika högtrafik morgon och eftermiddag.

Kartan visar hur trafiken dubbelriktas i det södra röret vid Lilla Bommen-motet:Dubbelriktningen – istället för förra gångens enkelriktning – är möjlig på grund av att en mängd säkerhetsåtgärder har utförts. Bland annat installerades ett nytt brandbekämpningssystem i tunneln under enkelriktningen 2018.

Mest kritiskt vid Järntorgsmotet
Trafiklösningen med dubbelriktad trafik kommer att medföra en mycket stor trafikpåverkan på E45, speciellt för trafiken på Oscarsleden i riktning mot centrum. Eftersom tunnelmynningen vid Järntorget är för smal för dubbelriktad trafik leds trafiken mot centrum om via av- och påfarten i Järntorgsmotet.

Detta kommer att skapa köer utmed Oscarsleden i riktning mot centrum under högtrafik. Enligt analyser måste trafikmängden minska kraftigt i båda riktningar på E45 – särskilt på Oscarsleden mot centrum – för att upprätthålla en god framkomlighet. Därför är det bra om du kan undvika högtrafik eller ta en annan väg.

Kartan visar hur trafiken vid Järntorgsmotet leds om via av- och påfarten:Ytterligare två förändringar sker i området kring Järntorgsmotet. Dels kommer du inte att kunna köra ner i Götatunneln från Järnvågsgatan norrifrån i Järntorgsmotet. Dels leds trafiken från Oscarsleden till centrum om via Fiskhamnsmotet och vidare på Emigrantvägen. Var därför extra uppmärksam på skyltningen.

Gång- och cykeltrafiken kommer fram som vanligt.

Av- och påfarter stängs
Förstärkningsarbetet innebär också att påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet stängs och trafiken får välja andra vägar. Till exempel Operagatan (som tidigare hette Västra Sjöfarten) eller Stationsmotet beroende på var man kommer ifrån. Även avfarten västerut mot Järntorget inne i Götatunneln försvinner (se karta ovan), vilket innebär att du som ska till Järntorget får vända tillbaka via Fiskhamnsmotet.

Dessa två avstängningar kan leda till ökad trafik i Centralenområdet och på lokala gator mellan Lilla Bommen-motet och Fiskhamnsmotet. Tänk på detta när du planerar din resa.

Kollektivtrafiken prioriteras
För att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet anläggs ett busskörfält på Oscarsleden i riktning mot centrum, ungefär från Fiskhamnsmotet till Järntorgsmotet. Kollektivtrafiken påverkas då ett antal busslinjer kortas av och vänder vid Järntorget.

Kollektivtrafikresenärer kan räkna med längre restid för linjerna i området under högtrafik, så ta för vana att kolla i appen Västtrafik To Go för att se eventuella förändringar. I dessa coronatider är det också bra om du kan gå eller cykla.

Förändringar för Stena-resenärer
Götatunnelns dubbelriktning berör även resenärerna från Stenafärjorna, då dessa bilister leds västerut på Oscarleden vid Fiskhamnsmotet. Detta är alltså i riktning mot Älvsborgsbron och därifrån får man sedan ta sig vidare på andra vägar.

Kartan visar omledningen i Fiskhamnsmotet:Förstärkningsarbetet i Götatunnelns norra rör pågår minst fram till sommaren 2021.

Trafikverkets information om förstärkningsarbetena i Götatunneln.

Sammanfattning över trafikförändringarna:

– Götatunnelns norra rör stängs för trafik och trafiken dubbelriktas i det södra röret.

– Trafiken på Oscarsleden i riktning mot centrum leds om via av- och påfarten i Järntorgsmotet. Detta kommer att skapa köer utmed Oscarsleden i riktning mot centrum under högtrafik.

– Påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet stängs. Trafiken får välja andra vägar, till exempel Operagatan eller Stationsmotet.

– Avfarten västerut mot Järntorget inne i Götatunneln försvinner. Trafiken som ska till Järntorget får vända tillbaka via Fiskhamnsmotet.

– Ett busskörfält anläggs på Oscarsleden i riktning mot centrum från Fiskhamnsmotet till Järntorgsmotet. Detta för att prioritera kollektivtrafiken.

– Resenärer från Stenafärjorna leds västerut på Oscarsleden vid Fiskhamnsmotet – alltså i riktning mot Älvsborgsbron. Därifrån får bilisterna sedan ta sig vidare på andra vägar.

Tips till trafikanterna

Dubbelriktningen av Götatunneln påverkar Göteborgstrafiken kraftigt – därför är det extra viktigt att du planerar din resa. Här är några råd på vägen.

– Undvik om möjligt högtrafik morgon och eftermiddag, eller välj andra vägar.
– Fundera på om du kan gå eller cykla, istället för att ta bilen.
– Ta en extra titt på skyltarna.
– Kolla trafikläget i Trafiken.nu-appen innan du ger dig ut på vägarna.
– Ta det försiktigt och visa hänsyn.