Nattarbeten i Götatunneln

Tunnlar · Här hittar du information om underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar. Närmast väntar nattliga arbeten i Götatunneln.

Tunnlarna i Göteborg behöver underhållas kontinuerligt. Detta arbete består till exempel av tunneltvätt och underhåll av tekniska installationer. Arbetena sker kvälls- och nattetid. Olika tunnelrör stängs då av och trafiken leds om.

Närmast på tur är det Götatunneln som ska underhållas, vilket sker enligt följande schema:

måndag-tisdag 14-15 december: Götatunnelns södra rör stängt kl 21.00-05.30;
tisdag-onsdag 15-16 december: Götatunnelns norra rör stängt kl 21.00-05.30.

Trafiken i Götatunnelns södra rör går i riktning mot Lilla Bommen.

När respektive rör är stängt leds trafiken om på lokala gator.

Följ alltid skyltning på plats och respektera hastigheten. Observera att tiderna för avstängningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Här kan du läsa mer om det löpande underhållet av Götaborgs tunnlar.