Ledningsarbete stänger Kämpegatan

Gullbergsstrand · Den 6-12 december är Kämpegatan i Gullbergsstrand stängd på grund av ledningsarbeten. Trafiken får ta andra vägar.

Kämpegatan stängs i höjd med Stationsmotet när ledningsarbeten utförs från söndagen den 6 december klockan 21.00 till lördagen den 12 december. Detta innebär att trafiken leds om via Falutorget eller Lilla Bommen beroende på vart du ska.  

Detta gäller:
– Du som ska från Gullbergsstrand till centrum kör via Falutorgsmotet. 
– Du som ska från Gullbergsstrand till E45, i riktning västerut mot Järntorget, kör via Lilla Bommen-motet.

Trafiken på Kämpegatan kommer fortsatt att kunna svänga höger in på Kilsgatan strax före Stationsmotet. 

Gående och cyklister tar sig fram som vanligt.

Kartan nedan visar aktuell avstängning av Kämpegatan:

Du kan läsa mer om arbetet på Trafikverkets hemsida.