Tunnlar · Under den kommande veckan görs underhållsarbeten i fyra av Göteborgs tunnlar med avstängningar som följd.

Mellan den 24 och 30 augusti sker underhållsarbeten kvälls- och nattetid i Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln och Götatunneln. Arbetena innebär att tunnelrör stängs av och att trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Följande gäller:

Gnistängstunneln
Måndag-tisdag 24-25 augusti: östra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det östra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Lundbytunneln
Tisdag-onsdag 25-26 augusti: norra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken i det norra röret om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Tingstadstunneln
Onsdag-torsdag 26-27 augusti: östra röret stängt kl 22:00-05:00.

Trafiken i det östra röret går i riktning mot Hisingen. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Götatunneln
Torsdag-fredag 27-28 augusti: södra röret stängt kl 21:00-05:30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot Lilla Bommen. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator.