Nattliga tunnelarbeten

Tunnlar · Kommande veckas underhållsarbeten i Göteborgs tunnlar med tillhörande avstängningar.

Under vecka 34, den 17-23 augusti, sker underhållsarbeten kvälls- och nattetid i Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln och Götatunneln. Arbetena innebär att tunnelrör stängs av och att trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Följande gäller:

Gnistängstunneln
Måndag-tisdag 17-18 augusti: västra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det västra röret går i riktning mot Västra Frölunda. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Lundbytunneln
Tisdag-onsdag 18-19 augusti: södra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Tingstadstunneln
Onsdag-torsdag 19-20 augusti: västra röret stängt kl 22:00-05:00.

Trafiken i det västra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Götatunneln
Torsdag-fredag 20-21 augusti: norra röret stängt kl 21:00-05:30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Järntorget. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator.