Av- och påfart stängs i Örgrytemotet

Örgrytemotet · Från och med måndagen den 10 augusti är två av anslutningarna i Örgrytemotet stängda. Läs mer här om hur du kan köra istället.

Bygget av Västlänken har nu kommit till en punkt då vissa förbindelser i Örgrytemotet måste brytas.

Den 10 augusti stängs därför avfarten från E6 söderut till Örgrytevägen samt påfarten från Örgrytevägen till E6 söderut (se karta nedan).

Denna avstängning gäller fram till 2023 och under tiden får trafiken ta andra vägar.

Så kör du istället:
– Trafiken från E6 söderut som ska till Örgrytevägen och vidare mot Sankt Sigfrids Plan hänvisas till det så kallade Focusmotet (se fotnot längst ned), norr om Örgrytevägen, och därefter till lokalgator i Gårda. 

– Trafiken från Örgrytevägen som ska till E6 söderut leds om via Fabriksgatan och vidare till Gårdamotet. Busstrafiken prioriteras och hänvisas till Focusmotet. Notera alltså att påfarten söderut till E6 inte längre är öppen för bilister och övriga fordon, utan att denna påfart endast är öppen för bussar. Detta leder till något längre restid för både bil- och kollektivtrafiken.

Kartan nedan visar över vad som gäller från den 10 augusti. Observera att det i fortsättningen endast är bussar som får köra ut på E6 söderut vid Focusmotet.


Förändringar i Gårda
För att trafiken i området ska flyta på så bra som möjligt ska eller har vissa åtgärder gjorts. Vissa lokalgator i Gårda har enkelriktats och ett körfält ska bli två i vänstersvängen från Örgrytevägen till Fabriksgatan. Det är i nuläget oklart när dessa körfält blir klara.  

Dessutom kommer Underåsgatan att vara öppen för biltrafik österut, vilket skapar en genväg för trafiken från parkeringshuset som ska till Gårdamotet och vidare ut på E6 söderut mot Malmö.

Ramperna rivs
Orsaken till att av- och påfarten i Örgrytemotet stängs och att ramperna rivs är för att ge utrymme till byggnationen av Västlänken, som kommer att passera under E6 vid Örgrytemotet.

Den 12-26 augusti är Sofierogatan stängd för biltrafik via Örgrytevägen på grund av rivningsarbeten. Infart sker endast via Mölndalsvägen och Vörtgatan. Gång- och cykeltrafiken kommer fram förbi arbetsområdet.

Värt att notera är att Lackarebäcksbron, som går över E6 i Lackarebäcksmotet, är avstängd samtidigt. Detta kan resultera i att trafiken från Lackarebäcksmotet och Örgrytemotet väljer samma alternativa vägar, vilket i sin tur leder till ökad trafikmängd på vissa platser/stråk. Tänk på detta när du planerar din resa.

Vissa arbeten vid på- och avfarten sker redan från söndagskvällen den 9 augusti, vilket kommer att påverka trafiken kring Örgrytemotet på olika sätt i etapper. Var därför uppmärksam på förändringar i området.

Fotnot: Notera att Focusmotet inte är ett officiellt namn som syns i GPS:er och liknande. Med Focusmotet avses den av- och påfart till/från E6 som är belägen på Focusmotets nordöstra sida. 

Läs mer: Bron över E6 i Lackarebäcksmotet stängs.

Här hittar du mer information om deletapp Korsvägen.