Trafiken i Allén läggs om till nya lägen

Nya Allén · Den 7 maj väntas trafiken i Nya Allén mot Järntorget flyttas till nya lägen. Följ skyltning på plats.

Området kring Rosenlund och Haga är i ständig förändring på grund av byggnationen av Västlänkens station Haga. Näst på tur är flytt av körfälten i Nya Allén mot Järntorget.

Omläggningen gäller från torsdagen den 7 maj klockan 06:00 och berör en kortare sträcka i Nya Allén i höjd med Sprängkullsgatan. Det som händer är att de två körfälten flyttas till ett något nordligare läge, närmare Vallgraven. Se karta nedan. Alltså kommer samma antal körfält att finnas kvar men du får tänka på att svänga något till höger istället för vänster.

Även gång- och cykeltrafiken i området läggs om.

Denna trafiklösning väntas kvarstå i cirka åtta månader.

Orsaken till flytten i Allén är att Västlänken behöver mer utrymme till att bygga tunneltaket.

Läs mer om Västlänkens station Haga här.

Klicka för att få upp kartan i nytt fönster: