Rödbomotet byggs om

Rödbomotet · Den 27 april inleds arbeten vid Rödbomotet som främst påverkar trafiken i motet och på Kongahällavägen.

Rödbomotet, som ligger strax söder om Kungälv, ska byggas om för att förbättra trafikflödet och öka säkerheten. Den 27 april inleds arbetet i motet vilket kommer att påverka fordonstrafiken i området på olika sätt och i olika utsträckning.

Sprängningar stoppar trafiken
Den största påverkan blir när sprängningsarbeten ska utföras kring Rödbomotet. Då stoppas trafiken på Kongahällavägen i maximalt tio minuter på vardagar klockan 10 och 13. Det är dock inte alltid som båda tiderna utnyttjas.

Under sprängningsarbetena stängs även södergående avfartsramp i Rödbomotet. Detta berör alltså dig som kör på E6 söderut och ska svänga av mot Säve vid Rödbomotet. Istället får du fortsätta ner till Klarebergsmotet och svänga av där. Se karta nedan.

Vi återkommer om när sprängningarna sker.

Karta som visar hur trafiken påverkas av ombyggnationen av Rödbomotet:


Ramp avstängd hela tiden
En annan sak som händer är att den södergående påfartsrampen i Rödbomotet stängs under hela byggtiden, se karta ovan. Detta är alltså rampen du tar för att komma ut på E6 söderut från Kongahällavägen. Därför får du fortsätta och köra till Jordfallsmotet och därifrån tar du dig sedan ut på E6.

Under hela perioden är det också sänkt hastighet till 50 kilometer i timmen på Kongahällavägen mellan Eriksdal och Gödderedsbacken.

Utöver detta så kommer den norrgående avfartsrampen i Rödbomotet att stängas vid behov, se karta ovan. Alltså rampen du tar för att komma till Kongahällavägen från E6 norrut. Då får du svänga av tidigare vid Jordfallsmotet eller så tvingas du fortsätta till Kungälv och vända där.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer fram som vanligt.

Detta ska göras
Det är i huvudsak tre saker som ska göras i Rödbomotet för att uppnå förbättrat trafikflöde och ökad säkerhet i området.

Dels ska rondellen på Kongahällavägen, väster om Rödbomotet, byggas om till en så kallad droppe. Dels ska korsningen på östra sidan av Rödbomotet göras om till en rondell. Dels ska ytterligare ett körfält byggas på Kongahällavägen österut i höjd med E6/Rödbomotet.

Ombyggnationen väntas bli klar i oktober 2020. 

Läs mer om projektet här.