Gullbergsmotet är klart

Gullbergsmotet · Ombyggnationen av Gullbergsmotet är klar. Detta innebär att motet nu trafikeras fullt ut.

Sommaren 2018 inleddes arbetet med att bygga om Gullbergsmotet. Detta för att förbättra trafikflödet i området och för att anpassa motet till den nya Marieholmstunneln, som öppnar för trafik vid årsskiftet 2020/2021.

Glädjande besked
Nu kommer glädjande besked till bilister som brukar köra på E45/E6 via Gullbergsmotet. Ombyggnationen är klar och motet trafikeras fullt ut. Det kan dock hända att du fortfarande märker av en viss aktivitet i Gullbergsmotet då några arbeten återstår. Bland annat ska man färdigställa grönytor, plantera nya träd och sätta upp portaler. 

Detta har utförts
Arbetet i Gullbergsmotet har bestått av flera moment. Dels har bron ersatts av en ny och bredare bro med ett extra körfält på E45 i varje riktning, för att anpassa motet till Marieholmsförbindelsen. Dels har man effektiviserat trafiksystemen i Gullbergsmotet genom att ta bort trafikljus och leda om trafiken. Dessutom har man slagit ner pålar i marken för att stabilisera jorden vid Gullbergsmotet.

Ombyggnationen av Gullbergsmotet är en del av projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm, som också ansvarar för nedsänkningen av E45, Falutorgsmotet och Gullbergstunneln.

Mer information om projektet hittar du här.