Gnistängstunnelns ena rör stängs en hel helg

Tunnlar · Ett av rören i Gnistängstunneln stängs hela Första maj-helgen på grund av underhållsarbeten. All trafik får samsas i det andra röret.

Arbetet gäller Gnistängstunneln västra rör, där trafiken går i riktning mot Västra Frölunda/Mölndal.

Från och med torsdagen den 30 april – det vill säga Valborgsmässoafton – klockan 20.00 till måndagen den 4 maj klockan 05:30 är detta tunnelrör stängt.

Under tiden blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret, det vill säga röret där trafiken går i riktning mot centrum. Det innebär att endast ett körfält i vardera riktning är öppet, vilket i sin tur innebär begränsad framkomlighet genom tunneln.  

Som alltid uppmanas du som trafikant att följa skyltning på plats och respektera hastigheten.