Västlänken · Från och med denna vecka har antalet sprängtillfällen utökats till fyra för arbetstunneln norr om Chalmerstunneln.

Sedan tidigare har sprängningar genomförts för tunneldrivningen av arbetstunneln norr om Chalmerstunneln på vardagar klockan 9:45, 13:45 och 18:45. Från och med vecka 38, den 16-22 september, kan sprängning ske även klockan 21.45. Det är dock inte alltid som tiderna utnyttjas och då fungerar trafiken som vanligt. 

Under samtliga sprängningar stoppas spårvagnstrafiken och gång- och cykeltrafiken i cirka tio minuter. Kollektivtrafiken kommer att stoppas vid respektive hållplats, närmare bestämt Korsvägen, Getebergsäng och Chalmers.