Underhåll · Mellan den 29 oktober och 8 november utförs vägarbeten kring Ullevi och Gamla Ullevi, som påverkar trafiken.

Arbetet består av att brunnar ska bytas och körbanor asfalteras på delar av Ullevigatan, Parkgatan, Nya Allén, Sten Sturegatan och Slussgatan. 

Klicka för större karta:

karta ullevi gamla ullevi_liten_fix.png

Arbetet utförs 29 oktober-8 november under kvälls- och nattetid mellan klockan 19:00 och 06:00. Periodvis kommer framkomligheten att begränsas och då regleras trafiken med hjälp av vägassistansbilar och flaggvakter.

Ta det extra försiktigt och respektera såväl vägarbetare som flaggvakter.