Montering av vägräcke påverkar E6-trafik

Foto: Trafikverket (arkivbild)

E6/E20 · Under helgen den 18-20 oktober utförs arbeten längs E6 vid Kallebäcksmotet nattetid, som påverkar trafiken på E6 i södergående riktning.

Västlänken ska montera vägräcken längs E6 söderut vid Kallebäcksmotet i höjd med bron vid Sankt Sigfridsgatan. Den berörda sträckan är på västra sidan av E6 och cirka 750 meter lång.

Detta innebär att trafiken på E6 i södergående riktning påverkas genom sänkt hastighet och att endast ett körfält är öppet.

Arbetena utförs den 18-20 oktober kvälls- och nattetid mellan klockan 22:00 och 05:00.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.