Götatunneln · På grund av en nedriven portal är i nuläget endast ett körfält öppet i Götatunneln mot Järntorget. För att återställa portalen måste det västergående tunnelröret stängas helt.

Bakgrunden till de avstängda körfälten i Götatunneln västerut är att en kranbil av misstag körde på och rev ned en portal vid 10-tiden på fredagsförmiddagen.  

Incidenten ledde till att två körfält stängdes av och att således endast ett körfält i riktning från Centralen mot Järntorget är öppet.

Risk för köer
I det körfält som fortfarande hålls öppet gäller sänkt hastighet och begränsad framkomlighet, vilket innebär stor risk för köer och långsamtgående trafik på E45 i Götatunneln västerut.

Du som planerar att köra från Centralen mot Järntorget och vidare västerut rekommenderas därför att välja andra vägar än Götatunneln.

Måste stängas helt
För att kunna återställa den nedrivna portalen måste hela tunnelröret västerut stängas. I nuläget är detta planerat att starta klockan 21.00 på fredagskvällen och gälla i cirka 3-4 timmar framåt. Stängningen kan dock komma att påbörjas tidigare, beroende på det aktuella trafikläget.

Du som behöver veta exakt när det västergående tunnelröret stängs rekommenderas att följa läget i kartan här på Trafiken.nu.

Denna artikel uppdateras ej efter klockan 16.00.