Så ser nya Styr och Ställ-cykeln ut!

Cykel · Till våren införs det nya Styr och Ställ-systemet i Göteborg och centrala Mölndal. Förutom att hanteringen blir enklare och utlåningsområdet större blir det också helt nya och bättre cyklar.

Som tidigare rapporterats införs ett nytt lånecykelsystem i Göteborg och centrala Mölndal våren 2020, vilket innebär en rad fördelar:

Ökad flexibilitet
- Tekniken sitter i cykeln istället för i stationerna.
- Utlåningen sker direkt på cykeln eller i en app.

Fler och smartare stationer
- Tidigare fanns det 70 stationer, nu blir det cirka 135 stationer
- När en cykel ska återlämnas räcker det att den placeras inom en avgränsad yta i anslutning till stationen, vilket sker genom så kallad geofencing.

Större geografiskt område
- Den nya systemet blir tre gånger så stort som dagens system.
- Utöver dagens område kommer även centrala Mölndal, Redbergsplatsen, Guldheden och delar av Hisingen samt delar av Majorna att ingå (se karta nedan).

Bättre cyklar
- De nya cyklarna blir lättare och får sju växlar istället för dagens treväxlade cyklar.

Dagens stationer börjar att monteras bort nu i december, medan de nya stationerna och cyklarna väntas vara på plats i april 2020. Det innebär att det inte kommer att finnas några lånecyklar på plats under årets tre första månader.

Klicka här för att läsa mer om det nya Styr och Ställ-systemet.

Karta över placeringen av de kommande stationerna: