Arbetena på Bohusbron i Kungälv fortsätter. Bron stängs nu ytterligare två långhelger.

Bohusbron – som sträcker sig över Nordre älv i Kungälv mellan pendelparkeringen Eriksdal och fästningsholmen – behöver underhållas. Bron har redan varit stängd för motorfordon en första långhelg, men eftersom arbetena tar längre tid än planerat stängs nu bron inte bara en, utan ytterligare två långhelger.

Följande datum och klockslag är bron stängd:

- Torsdag den 14 mars klockan 21:00 till måndag den 18 mars klockan 04:00
- Torsdag den 21 mars klockan 21:00 till måndag den 25 mars klockan 04:00.

Under dessa tidpunkter är bron stängd för all motorfordonstrafik dygnet runt. Bussar, bilar, lastbilar, motorcyklar och så vidare hänvisas istället till Nordreälvbron.  

Gående och cyklister kommer att kunna passera över bron under tiden som arbetet pågår. För gående blir det ingen skillnad, medan cyklister uppmanas att leda sin cykel förbi arbetsområdet.

För information om de bussar som vanligtvis trafikerar Bohusbron hänvisas till Västtrafik.