Bilar på östra sidan av Korsvägen får numera samsas i ett körfält.

Förberedelserna inför Västlänkens stationsbygge vid Korsvägen närmar sig nu sitt slutskede. I slutet av april väntas arbetsområdet på den östra sidan  vara helt klart. 

Trångt för bilar
Detta påverkar trafiken alltmer. För bilister gäller numera att det endast är ett körfält strax före och förbi den östra sidan av Korsvägen (se karta nedan). Tänk därför på att det är extra trångt just här. 

korsvagen_karta_1903_liten.JPG

Strax före spårvagnsspåren vid Korsvägen delar detta enstaka körfält upp sig i ett körfält som går vidare norrut mot Skånegatan och ett körfält österut mot Örgrytevägen. Notera alltså att det nu är endast ett körfält även på Örgrytevägen.

Denna lösning kommer att gälla så länge som etapp 1 av stationsbygget pågår, vilket är planerat till sommaren 2020.

Västra sidan för cyklister
För cykeltrafiken gäller att den redan nu leds över till den västra sidan av Korsvägen, förbi Johannebergs landeri. 

Gående vid den östra sidan av Korsvägen kommer att få en egen gångväg längs planket vid byggområdet, medan gående till Liseberg kommer att få en egen, permanent gångväg från Korsvägen till Lisebergs huvudentré. Såväl denna gångväg som en ny trappa från Korsvägen upp till Lisebergs allé väntas vara färdigbyggda innan Liseberg öppnar i slutet av april. 

Mer information om Västlänkens deletapp Korsvägen hittar du genom att klicka här.

Klicka nedan för att se en film om hur trafiken blir vid Korsvägen i samband med etapp 1 av stationsbygget: