Trångt för trafikanter på Gullbergs Strandgata

En ytterligare gångpassage begränsar framkomligheten för biltrafiken 18-29 mars.

Mellan 18 och 29 mars utförs arbeten för den nya Hisingsbron i direkt anslutning till gång- och cykelbanan på Gullbergs Strandgata. Det aktuella arbetet innebär en del tunga lyft och för att skydda gångtrafikanter placeras en tillfällig gångpassage bredvid den idag redan befintliga containerpassagen.

Den tillfälliga passagen innebär att den dubbelriktade cykeltrafiken flyttas en bit i sidled. För att cyklister ska kunna passera säkert längs med containerpassagen behöver en kortare sträcka av bilkörfältet längst norrut att stängas. Motorfordon kommer växelvis att ta sig förbi arbetsområdet i det södra körfältet. Se karta nedan för vilket område det gäller och följ skyltning på plats.

Klicka på bilden för en större karta: