Mellan den 4 och 7 april är korsningen Norra Hamngatan/Västra Sjöfarten stängd. Samtlig trafik leds om.

Orsaken är att Västlänken behöver utföra ledningsomläggningar vid Packhusplatsen. Avstängningen gäller från torsdagen den 4 april klockan 07:00 till den 7 april klockan 19:00, med undantag för cykeltrafiken som leds om fram till den 8 april klockan 05:00.

Under avstängningen hänvisas trafiken mellan Västra Sjöfarten och Norra Hamngatan, och omvänt, till en ny tillfällig korsning lite längre norrut på Västra Sjöfarten, se karta nedan.

OBS! Den 4-5 april kan trafiken köra höger in på Packhusplatsen från Norra Hamngatan och vidare mot den tillfälliga korsningen. packhusplatsen_karta_liten.JPG

Busstrafiken på Norra Hamngatan hänvisas till Södra Hamngatan.

Läs mer om kollektivtrafiken på Västtrafiks hemsida