Påfartsrampen från Fiskhamnsmotet mot Älvsborgsbron stängs. Trafiken får ta andra vägar.

Avstängningen gäller mellan fredagen den 29 mars klockan 19:00 och senast måndagen den 1 april klockan 06:00. Orsaken är reparationsarbeten.

Fordonstrafiken som kör från Emigrantvägen, i riktning mot Fiskhamnsmotet, och ska vidare ut på E45 västerut leds om via Fiskhamnsgatan, Majnabbegatan och Jaegerdorffsmotet.

Klicka för större karta:

karta pafart fiskhamnsmotet_liten_fix.png

Det finns stundtals risk för köer kring Fiskhamnsmotet, särskilt i samband med att Stenafärjorna ankommer och avgår.